Pozyskiwanie inwestorów branżowych i finansowych

Inwestor finansowy (fundusz Private Equity, Venture Capital lub Inwestor Indywidualny) ma na celu uzyskanie jak największej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Najczęstszym horyzontem czasowym inwestycji jest od 3 do 5 lat. Źródłem zysków inwestorów finansowych jest przede wszystkim wzrost wartości Spółki (czyli zainwestowanego kapitału) realizowany poprzez sprzedaż udziałów bądź akcji.

Inwestor strategiczny działa w tej samej lub podobnej branży co podmiot będący celem inwestycji. Horyzont inwestycyjny – w przeciwieństwie do horyzontu Inwestora Finansowego – jest praktycznie nieograniczony. Spółka będąca celem inwestycji wpisuje się w długoterminową strategię rozwojową inwestora. Źródłem korzyści inwestora branżowego jest prowadzenie działalności w większej skali, wejście na nowe rynki, zdobycie nowych kanałów dystrybucji, generowanie większych przychodów. Inwestorzy strategiczni praktycznie zawsze docelowo zakładają uzyskanie kontroli nad Spółką.

Inwestor finansowy (fundusz Private Equity, Venture Capital lub Inwestor Indywidualny) ma na celu uzyskanie jak największej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Najczęstszym horyzontem czasowym inwestycji jest od 3 do 5 lat. Źródłem zysków inwestorów finansowych jest przede wszystkim wzrost wartości Spółki (czyli zainwestowanego kapitału) realizowany poprzez sprzedaż udziałów bądź akcji.

Inwestor strategiczny działa w tej samej lub podobnej branży co podmiot będący celem inwestycji. Horyzont inwestycyjny – w przeciwieństwie do horyzontu Inwestora Finansowego – jest praktycznie nieograniczony. Spółka będąca celem inwestycji wpisuje się w długoterminową strategię rozwojową inwestora. Źródłem korzyści inwestora branżowego jest prowadzenie działalności w większej skali, wejście na nowe rynki, zdobycie nowych kanałów dystrybucji, generowanie większych przychodów. Inwestorzy strategiczni praktycznie zawsze docelowo zakładają uzyskanie kontroli nad Spółką.

Warren Buffet "Inwestowanie to sprawa prosta, ale nie łatwa"

Jak wygląda nasza pomoc ? ETAP nr 1 – Badanie rynku + analiza wewnętrzna firmy:

1. Analiza planów rozwojowych i potrzeb biznesowych Spółki niezbędnych w procesie poszukiwania INWESTORA

2. Analiza dotychczasowych procesów związanych z funkcjonowaniem Spółki (sprzedaż, obsługa klienta, koszty ogólne).

3. Analiza i estymacje sprzedaży, przychodów i kosztów Spółki.

4. Analiza otoczenia rynkowego – IT, technologia, konkurencja

Efektem tej analizy będzie opracowanie dokumentu zawierającego charakterystykę w/w obszarów oraz wynikające z nich rekomendacje rozwiązań niezbędnych w procesie poszukiwania INWESTORA.

ETAP nr 2 – Poszukiwanie INWESTORA (przy ścisłej współpracy ze Spółką)

1. Przygotowanie teasera sprzedażowego i prezentacji dla potencjalnych INWESTORÓW.

2. Stworzenie listy firm – potencjalnych INWESTORÓW.

Efektem tego procesu będzie przygotowanie (przy współpracy ze Spółką) dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia prawidłowego procesu znalezienia i wyboru Inwestora.

3. Rozmowy i negocjacje z potencjalnymi INWESTORAMI

4. Wybór INWESTORA

Etap nr 2 wymaga doprecyzowania i będzie wymagał uzgodnień z zarządem Spółki

Potrzebujesz wsparcia ekspertów?

Zapytaj nas jak możemy pomóc Tobie i Twojej firmie rozwijać się szybciej i efektywniej. Wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.

Consultants

Doświadczony zespół doradców i ekspertów w zakresie optymalizacji sprzedaży, CallCenter, IT, e-commerce, wsparcia i doradztwa IT, cybersecurity, RODO.

Kontakt

©2022 Consultants.pl All Rights Reserved.