Outsourcing procesów (BPO)

Idea outsourcingu procesów biznesowych nie jest nowa. Pojawiła się w początku XX wieku jako rozwiązanie problemów związanych z realizacją procesów występujących w firmie okresowo a jednocześnie łatwych do realizacji siłami zewnętrznymi. Prawdopodobnie pierwszym procesem powszechnie zlecanym na zewnątrz było przygotowanie i realizacji mailingów. Skoro wysyłka korespondencji marketingowej była niezwiązana z realizacja głównych procesów biznesowych (np. produkcja), wymagała konieczności posiadania specjalistycznego wyposażenia a jednocześnie kampanie marketingowe realizowane były periodycznie to koszty obsługi tej działalność wewnątrz firm były bardzo wysokie. Okresy prowadzenia kampanii w poszczególnych firmach nie pokrywały się, więc istniała możliwość lepszego wykorzystania parku maszynowego przy obsłudze wielu klientów. Optymalizacja kosztowa pozwalała na dokonywanie większych inwestycji, rozwój technologii i lepsze wykorzystanie potencjałów tkwiących w komunikacji mailingowej.
Pojawienie się w początku lat 80-tych nowoczesnych centrów telefonicznych (call Center) spowodowało, że z naturalny sposób coraz większa część obsługi telefonicznej przenoszona była na zewnątrz. Ten proces następował prawdopodobnie nawet szybciej outsourcing przesyłek pocztowych. Skomplikowana i droga technologia, złożone procesy, konieczność posiadania wyspecjalizowanego zespołu, wszystko to ułatwiało decyzje o „eksporcie” procesu telefonicznej komunikacji z klientem. Na rynkach rozwiniętych proce ten następował znacznie szybciej. W Polsce jednym z głównych hamulców był niski poziom zaufania. Wiele firm nie mogło się zdecydować na outsourcing obsługi telefonicznej uznając, że wiąże się ona z dostępem do poufnych informacji a przecież firma zewnętrzna nie może zapewnić równie wysokiego poziomu poufności. Był to oczywisty błąd w rozumowaniu, ale dający się świetnie wyjaśnić niskim poziomem zaufania społecznego charakteryzującym nasze społeczeństwo. Nie sprzyjały temu również niektóre rozwiązania prawne (prawo bankowe) ale zmiany jaki następowały w tym obszarze otworzyły drogę dla outsourcingu.
Gdyby postawić sobie pytanie – jakie procesy mogą być lub są najczęściej utorowane to oprócz obsługi korespondencji i obsługi telefonicznej (w tym telesprzedaży), firmy najczęściej sięgają po outsourcing takich działań jak:
– obsługa IT,
– obsługa księgowa i kadrowo-płacowej,
-archiwizacja dokumentacji,
– logistyka i magazynowanie
– szkolenia i nabór pracowników, czy też
– zaopatrzenie.

Są to wszystko procesy biznesowe nie będące dla większości firm procesami kluczowymi (core). Coraz częściej jednak zdarzają się firmy, które outsorsują procesy tak istotne jak całość procesu sprzedaży, wybrane fragmenty procesu produkcyjnego czy nawet całość tego procesu. Można wskazać firmy, które w zasadzie outsoursują wszytko oprócz samego procesu zarządzania firmą i koordynacją działań firm BPO.

Consultatns.pl oferują organizację i optymalizację outsourcingu procesów biznesowych (BPO). Naszą domeną są procesy związane z komunikacją z rynkiem (wszelkie działania marketingu na odległość – mailingi, obsług a Call center, telemarketing, e-mail, social media), oraz outsourcing procesów IT. Oferujemy doradztwo i specjalistów o 10-20 letnim doświadczeniu w Polsce i w krajach Europy Zachodniej.

Consultants

Doświadczony zespół doradców i ekspertów w zakresie optymalizacji sprzedaży, CallCenter, IT, e-commerce, wsparcia i doradztwa IT, cybersecurity, RODO.

Kontakt

©2022 Consultants.pl All Rights Reserved.