ESN

W kontakcie z klientem zawsze okazuj mu pełne zaangażowanie i troskę.

W ciągu ostatniej dekady oczekiwania klientów zmieniły się drastycznie, zdecydowanie podnosząc poprzeczkę dotyczącą obsługi klienta. Konsument chce szybciej, na miarę i ze zrozumieniem jego potrzeb. 

Klient:

ESN

Kategoria:

Obsługa Klienta

Czas realizacji:

12 Miesięcy

Status:

Wykonane

Wyzwanie:

Centrum Obsługi Obywateli Unii Europejskiej (infolinie krajów członkowskich 0800, chaty i poczta elektroniczna – 27 języków unijnych)

Wykonanie audytu operacyjnego wielojęzycznego Contact Center Zamawiającego w jego siedzibie w Brukseli.

Rozwiązanie:

sprawdzenie poprawności i efektywności procesów, w których następuje interakcja z klientem oraz powiązanych z nimi zasad organizacji pracy w Contact Center Zamawiającego,

sprawdzenie i analiza wykorzystywanych technologii (centrala telefoniczna, system Contact Center, CRM, bazy danych, systemy obsługowe, narzędzia wykorzystywane do kontaktu z klientem),

analiza HR (poziom wiedzy i umiejętności konsultantów i kadry zarządzającej, systemy motywacyjne, efektywność i wydajność pracy),

zidentyfikowanie najważniejszych problemów natury organizacyjnej, proceduralnej, kadrowej i systemowej Contact Center oraz powiązanych z nimi możliwości optymalizacji.

bieżący nadzór nad pracą contact center klienta przy ścisłej współpracy z Komisją Europejską

Consultants

Doświadczony zespół doradców i ekspertów w zakresie optymalizacji sprzedaży, CallCenter, IT, e-commerce, wsparcia i doradztwa IT, cybersecurity, RODO.

Kontakt

©2022 Consultants.pl All Rights Reserved.