Przetargi - Aktualności

Ogłoszenia dotyczące przetargów.

Zapytanie ofertowe nr II - Informacja o wyborze wykonawcy

04.11.2016 r.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego nr I na przeprowadzenie badania rynku pod kątem zapotrzebowania MŚP na usługi doradcze , Zamawiający - AW Consulting Sp. z o. o. ogłasza, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego złożył Fortifier sp. z o. o. sp. k. Wykonawca zaproponował cenę 200 000 zł netto.

Protokół z wyboru oferty

AW Consulting Sp. z o.o.
Hipolity 13
98-360 Hipolity